Google
 

Thursday, January 24, 2008

Penyemaian biji Pochypodium

>

Lama penyimpanan biji semakin lama pertumbuhannya, sebab biji perlu penyesuaian untuk menghilangkan masa dorman umumnya untuk mempercepat hilangnya masa dorman dengan menggunakan giberelin, paling lama benih disimpan 2 bulan untuk mendapatkan hasil maksimal.
Pengemasan yang kurang baik dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pertumbuhan. Pachypodium relatif lebih cepat pertumbuhannya di daerah bersuhu tinggi namun pertumbuhan duri lambat dan bonggolnya tidak sebesar didaerah bersuhu dingin umumnya 6 hari pascasemai lahir daun. Namun daun sejati akan muncul 4 hari kemudian. Kemudian duabulan pachypodium dapat dipindahkan dalam polibag dengan mengikutsertakan media semai ditambah sekam bakar. Jenis tanaman berduri ini dapat pula diperbanyak dengan cara setek, tetapi biasanya setek tidak keluar bonggol dan resiko gagal lebih besar. Akar sulit keluar, bentuk tajuk pun kurang bagus dan hasil perbanyakannya lebih sedikit, ada beberapa jenis pula yang dapat dilakukan dengan cara grafting (sambung pucuk) salah satunya jenis kristata biasanya dikarnakan langka dan lambat pertumbuhannya. Biasanya penyambungan dilakukan dengan batang bawah, tingkat kegagalan grafting relatif rendah.

No comments: